Bwch yn Uchaf, Llanuwchllyn

Dyma’r adolyguad sgwennais i ar gyfer tudalen TripAdvisor Bwch yn Uchaf, y lle hyfryd yn Llanuwchllyn lle buon ni ar ein gwyliau gwersyllu wythnos o’r blaen. Yn anffodus, dydy TripAdvisor ddim yn derbyn adolygiadau mewn “ieithoedd bychain”, felly dyw’r adolygiad...
Read more »

Ôl y frech wen

Ychwanegu Hwiangerddi ar Tumblr, a dod ar draws hyn: CCLXII. TEIMLAD DA Mae’n dda gen i ddefaid, mae’n dda gen i wyn, Mae’n dda gen i feinwen a phant yn ei thrwyn; A thipyn bach bach o ôl y frech...
Read more »

Batris Llawn

enlli
Nôl gytre ar ôl wythnos fendigedig yn Llŷn. Dw i ddim am ddweud rhyw lawer yma, gan bod hi’n fwriad ‘da fi lenwi’r bylchau yn fy mlogiadau dyddiol trwy sgwennu cofnod ar gyfer bob dydd o’r gwyliau, ond yn fras…...
Read more »

Dringo walydd

Diwrnod eitha bishi, o edrych yn ôl, ond fel arfer, ar y pryd, dw i’n teimlo fel mod i ddim yn wneud digon gyda’r oriau. Paratoi cylchlythyr Pethe Cylch Teifi yn y bore. Dim cweit cymaint o Bethe yn digwydd...
Read more »

Addurno

Wedi bod ati yr wythnos ’ma yn addurno’r tŷ – yn benodol, stripio papur wal hyll sy wedi bod yn hyll ers i ni symud mewn 9 mlynedd yn ôl, ac erbyn heddi, dechrau paentio y walydd yn wyrdd. Gan...
Read more »

Ffa Pob Boston

ffa pob
Disgwyl ymlaen at weld ymwelydd cyntaf yr haf yn y bore, a hithau yn hen ffrind o Massachusetts. Gan ei fod yn ddiwrnod arbennig i Americanwyr yfory, rwy wedi paratoi rhywbeth Bostonaidd i ni gael i swper, gyda’n cŵn poeth...
Read more »