Bwch yn Uchaf, Llanuwchllyn

arwydd

Dyma’r adolyguad sgwennais i ar gyfer tudalen TripAdvisor Bwch yn Uchaf, y lle hyfryd yn Llanuwchllyn lle buon ni ar ein gwyliau gwersyllu wythnos o’r blaen. Yn anffodus, dydy TripAdvisor ddim yn derbyn adolygiadau mewn “ieithoedd bychain”, felly dyw’r adolygiad ddim yn ymddangos ar y dudalen. Roedd y nodyn agoriadol Saesneg yn yr adolygiad gwreiddiol; dw i wedi trïal wneud hyn o’r blaen.


(Note to TripAdvisor moderators: I’ve written this review in Welsh, as this campsite is one of the few places I’ve stayed at in Wales where the owners have remembered that Welsh speakers go on holiday in Wales too!)

Ffeindion ni fanylion Bwch yn Uchaf yn y llyfr “Cool Camping Cymru”, a chawson ni mo’n siomi. Lle hyfryd yw e.

Mae’r perchnogion yn groesawgar ac yn barod i helpu – cawson ni broblem gyda’r car, a daeth Gareth i’n helpu ei ddechrau. Mae’r cyfleusterau yn syml, yn lân, ac yn hawdd eu defynddio – cawodydd poeth, rhad ac am ddim!

Roedd y safle’n dawel iawn yn ystod yr wythnos buon ni ‘na (cyn i’r ysgolion dorri lan am yr haf), ac er ei fod yn llenwi erbyn y nos Wener, doedd e byth yn rhy swnllyd.

Mae’r lleoliad yn berffaith i bobl sy eisiau gwyliau cerdded yn Nyffryn Dyfrdwy. Mae gorsaf trên Rheilffordd Llyn Tegid drws nesaf, felly cewch fynd i’r Bala mewn steil, ac mae’r bws T3 (Abermaw i Wrecsam) yn rhedeg trwy’r pentre.

Mae’n braf iawn dod ar draws lle gwyliau lle mae’r Gymraeg yn cael lle amlwg: roedd pob arwydd ar y safle yn ddwyieithog, rhywbeth dw i ond wedi’i weld ar faes pebyll yr Eisteddfod cyn hyn!


golygfa

rheilffordd

Leave a Reply